Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών στη Φιλοσοφία Β Λυκείου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019