Συμμετοχή στο Πρόγραμμα EduWeb

Το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας είναι ένα από τα 50 σχολεία που έχουν επιλεγεί και συμμετέχουν στο πρόγραμμα EduWeb. To EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης ενημέρωσαν τους ενήλικους γονείς τους στη δημιουργία και διαχείριση ισχυρών κωδικών για λογαριασμό gmail.

Tags: