Αξιολόγηση προσφορών για την 5-ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Ρώμη.