Διδακτικό προσωπικό

Διδάσκοντες ανά ειδικότητα (2013-2014)Α/Α


Ειδικότητα


Ονοματεπώνυμο


1


ΠΕ 01 - Θεολόγοι


Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος


2


ΠΕ 02 - Φιλόλογοι


Αγγέλαινα Πάτρα


3


Βασιλείου Βασίλης


4


Μαστοράκου Ελένη


5


Μποζονέλου Παναγιώτα


6


ΠΕ 03 - Μαθηματικοί


Κατσούρης Γιώργος


7


Διαμαντόπουλος Μανώλης


8


ΠΕ 04.01 - Φυσικοί

ΠΕ 04.02 - Χημικοί

ΠΕ 04.04 - Βιολόγοι


Τραχίλης Χρήστος


9


Τζιαβάρας Φώτης


10


Φωτοπούλου Άννα (Διευθύντρια)


11


ΠΕ 05 - Γαλλικών


---


12


ΠΕ 06 - Αγγλικών


Δημητρακάκη Σαραντούλα


13


ΠΕ 07 - Γερμανικών


---


14


ΠΕ 09 - Οικονομολόγος


Πάνου Κωνσταντίνα


15


ΠΕ 11 - Φυσικής Αγωγής


Μεφσούτ Σπύρος


16


ΠΕ 08 - Καλλιτεχνικών


Κώτσιος Βασίλειος


17


ΠΕ 19 - Πληροφορικός


Γιαννούλη Παναγιώτα