ανθρωπισμός

Πώς να υπάρξει ανθρωπισμός;

Γράφει η μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου Μαρισόφη Β.

Η ανθρωπιά είναι τρόπος ζωής και σκέψης που δίνει πρωταρχική θέση στον άνθρωπο και τις αξίες του. Η ανθρωπιά κρύβεται πολλές φορές σε μια ασήμαντη, αλλά ταυτόχρονα σημαντική πράξη που μπορεί να αλλάξει, να βοηθήσει, ακόμα και να σώσει τη ζωή κάποιου με ελάχιστο ή και μηδαμινό κόστος. Υπάρχει όμως ανθρωπιά στις μέρες μας;

Ανθρωπιστική δράση και αλληλεγγύη ? Βελτίωση κόσμου και συμβολή σχολείου. Ομιλία στη Βουλή των Εφήβων

Subscribe to RSS - ανθρωπισμός