θερινό πρόγραμμα μαθητών Λυκείου

Επιλογή μαθητή μας στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου του Harvard

Συγχαρητήρια στο μαθητή της Α΄ Τάξης του σχολείου μας Νικολίτσα Παναγιώτη του Δημητρίου για την επιλογή του από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο, προκειμένου να παρακολουθήσει το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (High School Summer Program ? HSSP).

Επιλογή μαθήτριας στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard

Μεγάλη τιμή και χαρά για το σχολείο μας η επιλογή μαθήτριας του Α1 τμήματος στο ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ("High School Summer Program - HSSP") του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard!

Subscribe to RSS - θερινό πρόγραμμα μαθητών Λυκείου