ανθρώπινα δικαιώματα

Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

Γράφει η μαθήτρια Γ΄ Λυκείου, Κατερίνα Δ.

Ομιλία με θέμα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

Αγαπητοί φίλοι με μέλη του πολιτιστικού συλλόγου,

Subscribe to RSS - ανθρώπινα δικαιώματα