φάρμακο

Ενημερωτική παρουσίαση για την ορθή χρήση των φαρμάκων

Σήμερα, Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξαιρετική ενημερωτική παρουσίαση με θέμα: "Το φάρμακο, ίαμα ή δηλητήριο" της προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας (ΦΣΑ), κυρίας Αριστέας Κατσουλάκου.

Subscribe to RSS - φάρμακο