Ελεύθερη πτώση

Ελεύθερη πτώση

Η ελεύθερη πτώση μελετήθηκε με το λογισμικό Tracker video analysis and modeling tool.

To video βρίσκεται στη διεύθυνση https://youtu.be/pRF1pREbXaI

 

Ελεύθερη πτώση με φωτοπύλες

Subscribe to RSS - Ελεύθερη πτώση