προσωπικά δεδομένα

Να εργάζεσαι και να σε βλέπω...!

Άρθρο μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην ενότητα "Ανθρώπινα Δικαιώματα -  Προσωπικά δεδομένα":  Θετικά και αρνητικά από την παρακολούθηση στους χώρους εργασίας.

Subscribe to RSS - προσωπικά δεδομένα