δημιουργική συνεργασία

Ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο Νέων (2)

Ομιλία μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στο Ευροκοινοβούλιο Νέων - ενότητα "Η Πειθώ στον πολιτικό λόγο":  Εφόδια νέων για αρμονική συμβίωση και δημιουργική συνεργασία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Αγαπητοί συνάδελφοι, νέοι της Ευρώπης,

Ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο Νέων (1)

Ομιλία μαθητή Γ΄ Λυκείου στο Ευροκοινοβούλιο Νέων - ενότητα "Η Πειθώ στον πολιτικό λόγο":  Εφόδια νέων για αρμονική συμβίωση και δημιουργική συνεργασία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Αγαπητοί νέοι και νέες εκπρόσωποι των χωρών της Ευρώπης,

Subscribe to RSS - δημιουργική συνεργασία