Πρόσκληση παρουσίασης Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Βουλευτικό