Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Θερινό Πρόγραμμα 2021 από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος Πανεπιστημίου Harvard

Tο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου στην Ελλάδα 2021 (“High School Summer Program in Greece–HSSP”).

To 2021 θα είναι η δέκατη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος. Λόγω της πανδημίας Covid-19, το HSSP 2021 θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 1-16 Ιουλίου 2021. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενδέχεται να οργανωθεί στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος στο Ναύπλιο μια τελική συνεδρία του προγράμματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Το εντατικό αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών (https://socialstudies.fas.harvard.edu/) και την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών (https://ces.fas.harvard.edu/) του Harvard. Έξι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες από το Harvard υπό την εποπτεία των καθηγητών/τριών τους θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως εκπαιδευτικοί συνεργάτες.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Θερινού Προγράμματος Μαθητών Λυκείου στην Ελλάδα 2021 (https://greece.chs.harvard.edu/seminar-programs/hssp-gr) .