Κατασκευή κυκλωμάτων

Μπορείτε να "τρέξετε" την εφαρμογή Κατασκευής Κυκλωμάτων στον υπολογιστή σας, με κλικ εδώ.

Παπαθανασίου Μαρία, Φυσικός.