Φωνηεντόληκτα σε -μι (δίδωμι)

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην Ενότητα 14 του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας του μαθήματος Αρχαίων Ελληνικών της Α' Λυκείου.
 © 2011- 2012. Δημιουργός: Βασίλης Ν. Βασιλείου.