Οι μαθητές γράφουν...

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να διαβάσετε παραγωγές λόγου (δοκίμια, άρθρα, ομιλίες κ.λπ.) που γράφουν οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών:

α) 2013-2014

1) Άρθρο μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην ενότητα "Ανθρώπινα Δικαιώματα" -  Προσωπικά δεδομένα:  Θετικά και αρνητικά από την παρακολούθηση στους χώρους εργασίας.

2) Ομιλία μαθητή Γ΄ Λυκείου στην ενότητα "Πειθώ στον πολιτικό λόγο" - Εφόδια νέων για αρμονική συμβίωση και δημιουργική συνεργασία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον

3) Ομιλία μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην ενότητα "Πειθώ στον πολιτικό λόγο" - Εφόδια νέων για αρμονική συμβίωση και δημιουργική συνεργασία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον

4) Άρθρο μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην ενότητα "Πειθώ στον πολιτικό λόγο" - Κίνδυνοι παγκοσμιοποίησης και εφόδια νέων

5) Ομιλία μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην ενότητα "Ανθρωπισμός" - Ανθρωπιστική δράση - Αλτρουιστική διάθεση - Συμβολή σχολείου

β) 2014-2015.

1) Ομιλία μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην Ενότητα "Ανθρώπινα Δικαιώματα - Παραβίαση και τρόποι προστασίας στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

2) Ομιλία μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην Ενότητα "Ανθρώπινα Δικαιώματα - Παραβίαση και προστασία δικαιωμάτων του παιδιού

γ) 2015-2016

1) Άρθρο μαθήτριας Γ΄Λυκείου στην ενότητα "Ευρωπαϊκή Ένωση - Συνέπειες της παγκοσμιοποίησης"

2) Άρθρο μαθήτριας Γ΄Λυκείου στην ενότητα "Ανθρωπισμός - Εθελοντισμός"

Άρθρα της απόφοιτης Μαρίας Δήμα για τη φιλοζωία (α, β)  και την ευθανασία.

δ) 2016-2017

1) Άρθρο μαθήτριας Γ΄ Λυκείου στην ενότητα "Ανθρώπινα δικαίωματα" (Πολυπολιτισμική εκπαίδευση και αλλοδαποί μαθητές)

2) Άρθρο μαθήτριας Γ΄ Λυκείου για τον λαϊκισμό.

ε) 2019-2020

1) Άρθρο μαθήτριας Γ΄ Λυκείου για τη μετανάστευση στο εξωτερικό νέων επιστημόνων

2) Άρθρο μαθητή Γ΄ Λυκείου για τη μετανάστευση στο εξωτερικό νέων επιστημόνων

3) Άρθρο μαθήτριας Γ΄ Λυκείου για το νέο εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτούμενες δεξιότητες

στ) 2021-2022

1) Ομιλία μαθήτριας Α΄ Λυκείου για τη φθορά της ελληνικής γλώσσας από την εκτεταμένη χρήση ξενικών λέξεων

2) Εργασία μαθητή Α΄ Λυκείου στη Λογοτεχνία, στο δημοτικό τραγούδι "Η μάγισσα"

3) Ομιλία μαθητή Α΄ Λυκείου για τη σύνδεση κριτικής σκέψης και επιπέδου γλωσσομάθειας

4) Ομιλία μαθήτριας Α΄ Λυκείου για τη σύνδεση κριτικής σκέψης και επιπέδου γλωσσομάθειας (2)

5) Άρθρο μαθήτριας Α΄ Λυκείου για τα προβλήματα των σύγχρονων νέων και την συμπαράσταση των μεγάλων