ΕΚΤΑΚΤΟ: Κλειστό αύριο το σχολείο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των έντονων βροχοπτώσεων από την κακοκαιρία «Μπάλλος» όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπλιέων για την ασφάλεια των μαθητών, των μαθητριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, θα παραμείνουν κλειστά, ως προληπτικό μέτρο. Ακολουθεί η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ ΦΕΚ 87 Α'] Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102Α') περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και Λοιπές διατάξεις ως ισχύει
  • Την πρόβλεψη της Δ/νσης Πολ. Προστασίας για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν την περιοχή σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ
  • Την ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ναυπλιέων, λόγω πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων την Παρασκευή 15-10-2021

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας την Παρασκευή 15-10-2021 των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπλιέων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της επαγόμενης επικινδυνότητας στη μετακίνηση των μαθητών. Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

[πηγή: Αργολικές Ειδήσεις]