Συμβουλές διαχείρισης άγχους εξετάσεων

"Πώς αντιμετωπίζω το άγχος των εξετάσεων;"

Ένας χρήσιμος οδηγός για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων που έχει ετοιμάσει η επιστημονική ομάδα της Γραμμής 11525 της Ένωσης "Μαζί για το Παιδί".