Προκήρυξη για τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών