Ηλεκτρονικές εγγραφές - Έκδοση απολυτηρίων

Υπενθυμίζουμε στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει και θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη, 2-7-2020.

Υπενθυμίζουμε στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου ότι τα απολυτήρια έχουν ήδη εκδοθεί και μπορείτε να τα παραλάβετε από το σχολείο μας.