Το ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ βραβεύεται για τη συμμετοχή του στη δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο»

Το ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ  συμμετείχε  με τη βιντεοσκοπημένη θεατρική παράσταση «Η Μάχη των Συναρτήσεων» στη δράση    «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» .

Η δράση είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία κάθε χρονιά με διάφορους φορείς (Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνογερμανική Αγωγή, Noesis - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας κ.α) και τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ  διακρίθηκε με το βραβείο της Καλύτερης Συμμετοχής στη δράση.

Το βραβείο αυτό απονέμεται στο σχολείο  που συγκεντρώνει την υψηλότερη αξιολόγηση από το άθροισμα των κατηγοριών: σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική, σκηνικά και κοστούμια, χορογραφία, διάδοση και προώθηση.

Επίσης στο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΑΣ αποδόθηκε και το βραβείο της καλύτερης χορογραφίας  κατόπιν αξιολόγησης της εκτέλεσης μιας χορογραφίας, της συσχέτισής της με το σενάριο και τις επιστημονικές έννοιες.

Η βιντεοσκοπημένη θεατρική παράσταση η «Μάχη των Συναρτήσεων» πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄Λυκείου με υπεύθυνη καθηγήτρια την Κα Μαρία Αλημπέρτη . μαθηματικό.  Πρόκειται για την κιναισθητική απόδοση  της έννοιας της μετατόπισης καμπύλης υλοποιημένη με διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Μέσα στο ανθρώπινο σώμα εισβάλουν βακτήρια (μια ομάδα μαθητών που έχουν διαταχθεί σε παραβολή) . Ο εγκέφαλος δίνει εντολή στα φαγοκύτταρα (άλλη ομάδα μαθητών) να τα εξολοθρεύσουν. Τους δίνει κάποια στοιχεία, όχι όμως όλα, για το πως πρέπει να διαταχθούν και ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουν ώστε  η επίθεσή τους να είναι απολύτως ακριβής . Τα φαγοκύτταρα προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μαθηματικές γνώσεις. Με πειραματισμούς, εικασίες αλλά και λάθη ανακαλύπτουν ότι και αυτά πρέπει να διαταχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε με κατάλληλη μετατόπιση να πέσουν ακριβώς πάνω στα βακτήρια και να τα εξολοθρεύσουν.