Νέος προγραμματισμός μαθημάτων και διαλειμμάτων

Το νέο ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων είναι το εξής

1η ώρα

8.20-9.00

Διάλειμμα

9.00-.910

2η ώρα

9.10-9.50

Διάλειμμα

9.50-10.00

10.00-10.40

Διάλειμμα

10.40-10.50

4η ώρα

10.50-11.30

Διάλειμμα

11.30-11.40

11.40-12.20

Διάλειμμα

12.20-12.30

12.30-13.10

Διάλειμμα

13.10-13.20

13.20-14.00