Πολιτιστικό πρόγραμμα 2013-14 - Μυκηναϊκός πολιτισμός

Υλικό για το πρόγραμμα:

 

1) Για τη δημιουργία κόμικ μπορείτε να κατεβάσετε εικόνες από το διαδίκτυο συγκεντρωμένες στον παρακάτω φάκελο:

http://users.sch.gr/billbas/project_2013_14/mycenaean%20comic.zip

2) Βιβιογραφία:

α) Τίρυνθα:  Υπουργείο Πολιτισμού

β) Τίρυνθα: εικονική περιήγηση

γ) Μυκηναϊκός πολιτισμός: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

δ) Τίρυνθα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

ε) Το μυκηναϊκό νεκροταφείο των Δενδρών

στ) Μυκηναϊκή Ακρόπολη Μιδέας - Δήμος Ναυπλιέων

ζ) Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Δενδρών - Δήμος Ναυπλιέων

η) Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Μιδέας