Υποθετικοί Λόγοι

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στην Ενότητα 8 του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας του μαθήματος Αρχαίων Ελληνικών της Α' Λυκείου.
 © 2011- 2012. Δημιουργός: Βασίλης Ν. Βασιλείου.
Εξωτερικοί δεσμοί:

Α. Είδη και μορφή Υποθετικών Λόγων

 

Β. Αναγνώριση Υποθετικών Λόγων (πολλαπλή επιλογή)

Γ. Αναγνώριση Υποθετικών Λόγων (πολλαπλές απαντήσεις)

 

Δ. Ενότητα 9 (Προσδοκώμενο - Αόριστη Επανάληψη στο παρόν-μέλλον)

 
 

Ε. Ενότητα 10 (Απλή σκέψη του λέγοντος - Αόριστη Επανάληψη στο παρελθόν)

 

ΣΤ. Ενότητα 8 (Πραγματικό - Αντίθετο Πραγματικού)