Βράβευση μαθητή σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ιστορικού δοκιμίου

Συγχαρητήρια στον μαθητή της Γ΄ Τάξης Δήμα Ιωάννη για τον έπαινο που έλαβε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" για τη συμμετοχή του στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ιστορικού δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.