Πρόγραμμα Σχολικός Εκφοβισμός

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 πραγματοποιήθηκε το Πρόγραμμα

Σχολικός Εκφοβισμός από τα παιδιά της Ά Λυκείου με υπεύθυνους καθηγητές τους

Βασιλειάδη Γεώργιο

Αλιμπέρτη Μαρία

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στο παρακάτω link

http://sxolikos-ekfovismos.wikispaces.com/