Εργαστήριο Φυσικής - Χημείας

Το εργαστήριο της Φυσικής - Χημείας στεγάζεται στον α΄ όροφο του σχολικού συγκροτήματος.