Ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο Νέων (1)

Ομιλία μαθητή Γ΄ Λυκείου στο Ευροκοινοβούλιο Νέων - ενότητα "Η Πειθώ στον πολιτικό λόγο":  Εφόδια νέων για αρμονική συμβίωση και δημιουργική συνεργασία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Αγαπητοί νέοι και νέες εκπρόσωποι των χωρών της Ευρώπης,

      Όπως όλοι γνωρίζετε, ζούμε σε μια εποχή στην οποία η οικονομική, και κατά συνέπεια η ηθική κρίση είναι το κύριο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως αυριανοί Ευρωπαίοι πολίτες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να «εξοπλιστούμε» με τα απαραίτητα εφόδια που μας προσφέρονται. Γι’  αυτό πήρα την πρωτοβουλία να παραθέσω τα στοιχεία που το σχολείο οφείλει να μας εξασφαλίσει, ζητώντας βέβαια την προσοχή σας.

      Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα έχει την υποχρέωση αρχικά να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, δηλαδή την ικανότητα να αξιοποιούν, να επεξεργάζονται και να ελέγχουν τις πληροφορίες που τους προσφέρονται από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι σημαντικό να μπορούμε εμείς οι νέοι να κρίνουμε ποιες πληροφορίες από αυτές που μας προσφέρονται είναι χρήσιμες, αντικειμενικές και αληθείς. Ταυτόχρονα, μέσα από το σχολείο πρέπει να επιτυγχάνεται  ψυχική και πνευματική ωρίμανση του χαρακτήρα μας, ώστε να δοθεί σε όλους μας η ευκαιρία της ομαλής ένταξης στην κοινωνία της χώρας στην οποία ζούμε, αλλά κυρίως της ένταξης στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

      Ειδικότερα, όμως, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εστιάσει στον εκσυγχρονισμό του τρόπου εκπαίδευσης και διδασκαλίας, όπου πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Έτσι, πρέπει να διδάσκεται ο σεβασμός προς τα πολιτιστικά στοιχεία και γενικότερα προς την εθνική ταυτότητα (γλώσσα, θρησκεία) των άλλων λαών. Αυτό είναι δυνατό να γίνει κυρίως με την ενίσχυση προγραμμάτων στα οποία θα ανταλλάσσονται στοιχεία, όπως αρχές και αξίες, ενώ θα δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουν μαθητές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η προώθηση σχολικών μαθημάτων, όπως των ξένων γλωσσών και της ευρωπαϊκής Ιστορίας και Λογοτεχνίας μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια για επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ τους.

      Έχοντας την προσοχή σας πάντα, θα ήθελα να επισημάνω ότι το σχολείο οφείλει να μας εφοδιάσει με την ικανότητα να αναζητούμε και να αναδεικνύουμε τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν ρίζες από την αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία. Παράλληλα, πρέπει να ενημερωθούμε για την υποχρέωση να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα κάθε λαού. Με βάση αυτό, πιστεύω πως υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως ο ρατσισμός και η εγκληματικότητα.

      Ως μαθητές αλλά και πολίτες στο προσεχές μέλλον, πιστεύω πως οι περισσότεροι από εσάς δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ξενοφοβία που έχει δημιουργηθεί στο κάθε κράτος ξεχωριστά. Στόχος επομένως του σχολείου είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να εδραιωθεί  η ειρήνη στην ήπειρο που θεωρείται από πολλούς η «πυριτιδαποθήκη» του κόσμου.

      Έχοντας αναφέρει ένα μέρος των εφοδίων που πρέπει να μας προσφέρει το σχολείο, ευελπιστώ πως με την προσπάθεια όλων μας θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούμε να συνυπάρξουμε και να εργαστούμε ειρηνικά.

      Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

Γιώργος Β.