Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία

Καλούνται οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου να διατηρήσουν όλα τα σχολικά βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.