Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου