Ερευνητικές Εργασίες

Μια επιλεκτική παρουσίαση σημείων από το βιβλίο 'Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο' του Ηλία Ματσαγγούρα (Επιμέλεια: Βασιλείου Βασίλης)

 

Από την παρούσα σελίδα μπορείτε να επισκεφθείτε τις ερευνητικές εργασίες (projects) του σχολείου μας, επιλέγοντας την αντίστοιχη χρονική διάρκεια.

Α΄ Τετράμηνο 2011

Β΄ Τετράμηνο 2012

Σχολικό Έτος 2012-2013

Σχολικό Έτος 2013-2014

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε το νομοθετικό πλαίσιο και βοηθητικό υλικό σχετικά με το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας για το σχ. έτος 2013-14.

1) Ερευνητική Εργασία (Project) - Διδακτικό πακέτο, βιβλία σε pdf

2) Οδηγίες Διδασκαλίας της Ερευνητικής Εργασίας για το σχ. έτος 2013-2014

3) Απαντήσεις σε θέματα της Ερευνητικής Εργασίας, του Γ. Τζωρτζάκη, Σχ. Συμβούλου

4) Σχέδιο Υποβολής της Ερευνητικής Εργασίας, της Μπουντούρη Ν.

5) Οδηγίες συγγραφής Έκθεσης των Ερευνητικών Εργασιών

6) Πώς γράφεται μια Ερευνητική Εργασία

Ψηφιακό Σχολείο -  Ερευνητική Εργασία