Ελεύθερη πτώση με φωτοπύλες

Σχόλια

Μελέτη της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας , στην ελεύθερη πτώση , με χρήση τεσσάρων φωτοπυλών.