Ομιλία για τη σύνδεση κριτικής σκέψης και επιπέδου γλωσσομάθειας (2)

Κύριες και κύριοι,

Αγαπητοί συμμαθητές,

     Η σύνδεση της γλώσσας με τη σκέψη είναι δεδομένη· ανάπτυξη ή υποβάθμιση της μιας συνεπάγεται ανάπτυξη ή υποβάθμιση της άλλης. Πολύ σωστά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο κ. Χαραλαμπάκης κεντρικός ομιλητής της συζήτησής μας, συνέδεσε την κριτική σκέψη με τη σωστή διδασκαλία και επαρκή μάθηση της γλώσσας. Η κριτική σκέψη είναι ο καλύτερος τρόπος άμυνας κατά της χειραγώγησης, του δογματισμού, της παραπλάνησης, της παραπληροφόρησης και της υπερπληθώρας μηνυμάτων που δεχόμαστε καθημερινά από διάφορες πηγές, όχι πάντα αξιόπιστες.

     Εφοδιασμοί οι νέοι με την ικανότητα να κρίνουν, να διασταυρώνουν, να αντιδρούν και να αντιπροτείνουν δε φοβούνται ότι θα γίνουν θύματα οποιουδήποτε «επιτήδειου» απ’ όπου κι αν αυτός προέρχεται. Με την κριτική σκέψη θα προσεγγίζουν τα κείμενα, τα θεάματα και τα ακροάματα με τρόπο ενεργό και έτσι θα αποκομίζουν μόνο οφέλη. Δε θα μαζοποιούνται, θα κρατούν τη μοναδικότητα τους, θα μπορούν να κάνουν γόνιμο διάλογο με στόχο την ανακάλυψη της αλήθειας.

      Για να γίνει κτήμα μας όμως αυτό το προσόν, επιβάλλεται η σωστή διδασκαλία και η ολοκληρωμένη μάθηση της γλώσσας. Μαθαίνοντας τη γλώσσα τόσο από την οικογένεια όσο και κυρίως από το σχολείο, αποφεύγονται οι παρερμηνείες, κατανοούνται καλύτερα οι έννοιες και ο κόσμος που μας περιβάλλει. Εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο και γνωρίζοντας τις σημασίες των λέξεων πλατύνουμε τη σκέψη μας, επεκτείνουμε τους γνωστικούς μας ορίζοντες και διευρύνουμε την κριτική ικανότητα, για να πετύχουμε όσα ανέφερα προηγουμένως.

      Για να ενισχυθούν, λοιπόν, αυτοί οι δυο πυλώνες της πνευματικής και προσωπικής μας ακεραιότητας, δηλαδή η γλώσσα και η κριτική σκέψη, είναι ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας της γλώσσας. Να δοθεί έμφαση στη μελέτη σημαντικών κειμένων από τον πλούτο της ελληνικής γραμματείας, να εκπνεύσουν οι εκπαιδευτικοί στον νέο την αγάπη και το ενδιαφέρον για τη γλώσσα και να επιμορφωθούν γλωσσικά οι διδάσκοντες όλων των ειδικοτήτων, ώστε να αποτελέσουν για τους νέους γλωσσικά πρότυπα και παραδείγματα ποιοτικής χρήσης του λόγου. Ποιοτική γλώσσα και κριτική σκέψη είναι ο τέλειος στόχος. Ας τον προσεγγίσουμε με ουσιαστική προσπάθεια και πράξεις!

                                                     Σας Ευχαριστώ!

(Εβελίνα Σπανού, Α΄ Τάξη)