Υλοποίηση Σεναρίου Διδασκαλίας Αρχαίων Α Λυκείου

Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα της Πληροφορικής υλοποιήθηκε από τους μαθητές του τμήματος Α3 ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Α  Λυκείου.

Αναλυτικότερα, το σενάριο διδασκαλίας σχεδιάστηκε από τον διδάσκοντα του Α3 Βασίλη Ν. Βασιλείου, είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών και υλοποιήθηκε παρουσία συναδέλφων διδασκόντων φιλολόγων και της συμβούλου φιλολόγων κας. Κέκκου Μαρίας.

Η ενότητα που στηρίχθηκε το σενάριο διδασκαλίας ήταν από τον Ξενοφώντα, Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2, 16-17 (Η αποστολή του Θηραμένη στο Λύσανδρο για να διαπραγματευτεί τον όρο κατεδάφισης των Μακρών Τειχών και η αποστολή πρεσβείας στη Σπάρτη). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και σε υπο-ομάδες και υλοποίησαν διαφορετικές δραστηριότητες, τις οποίες παρουσίασαν στην ολομέλεια του τμήματος την τελευταία ώρα.

Όπως οι μαθητές υποστήριξαν στη συζήτηση ανατροφοδότησης, ήταν κατά γενική ομολογία μια ευχάριστη και εποικοδομητική διαδικασία, κυρίως στον τομέα της συνεργασίας με τους συμμαθητές τους και της δημιουργικής προσπάθειας, την οποία θα ήθελαν να επαναλάβουν. Ωστόσο, η διαδικασία της αξιολόγησης της παρουσίασης του έργου κάθε ομάδας από τις υπόλοιπες δυσαρέστησε και προκάλεσε εντάσεις ανάμεσα στα μέλη διαφορετικών ομάδων.

Το γεγονός ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με διαδικασίες παρουσίασης σε τάξη προκάλεσε τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην υλοποίηση του σεναρίου.

Αναλυτικά την θεωρητική τεκμηρίωση, τις δραστηριότητες και τους μαθησιακούς πόρους του σεναρίου μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού κάνετε εισαγωγή ως επισκέπτες:

http://lyk-ag-triad.arg.sch.gr/moodle/course/view.php?id=12