«Το παιδί είναι η απάντηση!»: Πρόσκληση σε Ημερίδα (Προεγγραφές)