Οδηγίες για Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο - Ενημερωτικό υλικό

Δημοσιεύουμε το ενημερωτικό υλικό  (ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) σχετικά με την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο που μας διαβίβασε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Ενημερωτικό φυλλάδιο 1, ενημερωτικό φυλλάδιο 2, ενημερωτικό φυλλάδιο 3.