Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την τετραήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου (2022)