Διδακτική πρόταση για την αξιοποίηση έργων του Modrian στη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Βιολογίας

Στην παρούσα εργασία προτείνονται δύο εκπαιδευτικά σενάρια για τα Μαθηματικά και τη Βιολογία: το πρώτο αναφέρεται στην επέκταση της έννοιας της «χρυσής τομής» στα «χρυσά ορθογώνια» στη Γεωμετρία και το δεύτερο στη μελέτη της φυλοσύνδετης κληρονομικότητας στον άνθρωπο στη Βιολογία. Στα σενάρια αυτά αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία (λογισμικό GeoGebra , GenoPro ) ως δυναμικά μέσα αλληλεπίδρασης με τους μαθητές για τη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων των επιστημονικών θεμάτων που εξετάζονται. Στην συγκεκριμένη πρόταση υποστηρίζεται η συνεργατική και διερευνητική μάθηση καθώς επίσης και η σύνδεση των επιστημών με άλλες γνωστικές περιοχές όπως αυτή της Τέχνης. ... δείτε το άρθρο εδώ.