Εξέταση ειδικού μαθήματος Αγγλικών

Σας ενημερώνουμε ότι το ειδικό μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστεί το
Σάββατο, 18-06-2022, στις 10.00 π.μ. στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου (Λεωφόρος
Αμαλίας 25, Ναύπλιο, τηλ. 2752028018).
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9.30 π.μ.
Μαζί σας πρέπει να έχετε και το καρτελάκι υποψηφίου