Ωρολόγιο πρόγραμμα Μαθημάτων Δευτέρας

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ1 ΒΙΟΛ            
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ         Β1 ΘΡ Β2 Α1
ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ Γ2 ΙΣΤΟΡ Β2 ΙΣΤ Α2 ΓΛΩΣ Α1 ΑΡΧ      
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ     Γ1/2 ΛΑΤΙΝ   Α2 ΛΟΓ Α2 ΑΡΧ Β2 ΛΟΓ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     Β1 ΦΙΛ Γ1/2 ΑΡΧ   Γ1 ΓΛΩΣ Γ2 ΓΛΩΣ
ΣΤΑΜΟΥ   Γ1/2 ΚΟΙΝΩΝ Γ1/2 ΚΟΙΝΩΝ Γ1/2 ΙΣΤΟΡ   Γ2 ΙΚΕ  
ΑΛΗΜΠΕΡΤΗ Β1 ΑΛΓΕΒ Γ1/2 ΜΑΘΗΜ   Β1/2 ΜΑΘΗΜ Α1 ΓΕΩΜ    
ΔΑΒΑΚΟΣ   Γ1/2 ΜΑΘΗΜ Β2 ΓΕΩΜ   Γ1 ΜΑΘΗΜ Β1 ΓΕΩΜ  
ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ Β2 ΧΗΜ Α2 ΧΗΜ Α1 ΧΗΜ Γ1/2 ΧΗΜ      
ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ       Α2 ΑΓΓΛ Γ2 ΑΓΓΛ Α1 ΑΓΓΛ Γ1 ΑΓΓΛ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α2 ΠΠ Α1 ΠΠ   Β1/2 ΒΑΚΕ Β2 ΠΠ    
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α1 ΠΛΗΡΟΦ Β1 Η/Υ Γ1/2 ΑΕΠΠ