Η λατρεία στον αρχαίο ελληνικό και στο βυζαντινό ναό: Η περίπτωση της Αργολίδας

Η λατρεία στον αρχαίο ελληνικό και στον βυζαντινό ναό: Η περίπτωση της Αργολίδας

Υπεύθυνοι προγράμματος:

Αγγελική Ντεβέ (ΠΕ02)

Αγγελική Μπαλάσκα (ΠΕ05)