Η Ελλάδα στις παραμονές του Πελοποννησιακού πολέμου

Η Ελλάδα στις παραμονές του Πελοποννησιακού πολέμου

Δημιουργία: Βασίλης Βασιλείου. Πηγή: Ιστορία Ελληινκού Έθνους, τ. Γ΄, σελ. 187.