Από τη σχολική γιορτή για την 17η Νοέμβρη - Τραγούδι