Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο Πνευματικό Κέντρο