Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης

Στις 6 Δεκεμβρίου 2013 η Α΄ Λυκείου επισκέφθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης και ξεναγήθηκε στους ορόφους και στα μοναδικού αισθητικού κάλλους εκθέματα. Οι μαθητές έμειναν εντυπωσιασμένοι και πολύ ευχαριστημένοι από αυτά που είδαν και άκουσαν. Στην κατανόηση βοήθησε και η ύλη της Ιστορίας Α΄ Λυκείου.