Διάκριση στον διαγωνισμό "+δημιουργώ"

Σημαντική διάκριση για το σχολείο μας αποτελεί η επιλογή της εικαστικής δημιουργίας των μαθητριών Αργύρη Ιωάννας και Παπασπυροπούλου Κατερίνας της Α΄ Τάξης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού "+δημιουργώ", που είχε στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και εκφοβισμού, καθώς και την ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς και σχέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.

Ο διαγωνισμός αυτός, που οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καλούσε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να συμβάλλουν με τις εικαστικές δημιουργίες τους στη διαμόρφωση της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου (http://paratiritirio.minedu.gov.gr).