Σχολικό Έτος 2013-2014 - Ερευνητικές Εργασίες

Οι ερευνητικές εργασίες (projects) των ερευνητικών ομάδων της Α΄ και Β΄ Τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

 

Α΄ Λυκείου  "Φωτογραφία: τέχνη και φυσικοί νόμοι", τάξη Α΄,  Τραχίλης Χρ.

 

 

Α΄ Λυκείου «Νερό, ένας πολύτιμος φυσικός πόρος», τάξη Α΄, Τζιαβάρας Φ.  (ολοκληρωμένο)

 

Α΄ τετράμηνο

 

Β΄ Λυκείου:  «Κάπνισμα: Μια απόλαυση που εκδικείται»,  Διαμαντόπουλος Εμ. (ολοκληρωμένο)

 

 

"Φυσική Άσκηση και Διατροφή", Σπύρος Μεφσούτ (ολοκληρωμένο)

 

Α΄ Τετράμηνο