Παρουσίαση των ρωμαϊκών αρχαιοτήτων του Άργους

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια συντοπτική και πολύ χρήσιμη παρουσίαση των ρωμαϊκών μνημείων που κοσμούν την πόλη του Άργους και την ευρύτερη περιοχή μας είχαν οι μαθητές της Α΄ Τάξης του σχολείου μας.

Η παρουσίαση έγινε την Παρασκευή, 4 Απριλίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας Α΄ Λυκείου και συγκεκριμένα αφορούσε την εποχή ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα σημαντικά αρχιτεκτονικά δημόσια έργα των αυτοκρατόρων που προέρχονταν από τις επαρχίες, όπως ο αυτοκράτορας Αδριανός.

Την παρουσίαση επιμελήθηκε και έκανε η αρχαιολόγος της Δ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο Ναύπλιο κυρία Ελένη Σαρρή, ύστερα από πρόσκληση των καθηγητών του σχολείου μας που διδάσκουν το μάθημα. Οι εντυπώσεις των μαθητών μας ήταν άριστες, γεγονός που ενισχύει τη θέλησή μας για ανάληψη πρωτοβουλιών που στόχο έχουν τη σύνδεση του σχολείου με αξιόλογους φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη διάθεση της κας Σαρρή για την παρουσίαση.