Μυκηναϊκός κόσμος (Πρόγραμμα Πολιτιστικό 2013-2014)

Ξενάγηση στην ακρόπολη της Αρχαίας Τίρυνθας

 

Κατασκευή μυκηναΪκού οπλισμού (πανοπλία Δενδρών) με τη βοήθεια του καθηγητή Καλλιτεχνικών κ. Κώτσιου Β.