Η διάσταση του φύλου στην επιλογή επαγγέλματος

Η παρουσίαση του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας των μαθητών της Γ΄ Λυκείου με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Μαρία Αλημπέρτη (ΠΕ03).